Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinasjon ut fra egen situasjon. Det skal også legges vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet. Dette gjelder barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år.

Vaksinen er særlig aktuelt for:

- Barn med kroniske sykdommer

- Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

- Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

 

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

Gjennomgått infeksjon: FHI’s beregninger viser at barn er svært god beskyttet etter gjennomgått infeksjon. Dette innebærer at infeksjon kan erstatte behovet for en vaksinedose til barn og ungdom, og at det ikke er nødvendig med to doser.

Vaksinen som er godkjent for barn i alderen 5-11 år er Comirnaty (Pfizer/BioNTech), men i en lavere styrke enn til de over 12 år.

Organisering: Vaksineringen vil foregå på helsestasjonen og foresatte må selv melde sitt barn opp til vaksinering via vaksinekoordinatorene i kommunen. Barn under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte der det er felles foreldreansvar. Samtykkeskjemaet skrives ut via kommunens hjemmeside og leveres ferdig utfylt til vaksinepersonellet på vaksinasjonsdagen.

Påmelding: Hvis dere ønsker at barnet deres skal få vaksine så må dere melde fra til vaksinekoordinator på mobil: 482 46 014 (enten sms eller telefon) eller e-post: ingvilde@lund.kommune.no

Skriv fullt navn og fødselsdato på barnet, samt kontaktinformasjon til foresatte. Dere vil deretter bli kontaktet for dag og klokkeslett for vaksinering.

Vi ber om en tilbakemelding så fort som mulig, og senest 11. februar.

 

Med vennlig hilsen
Vaksinekoordinatorene i Lund kommune