Et helhetlig program rettet mor foreldre til barn mellom 3 og 12 år hvor barnet allerede har utviklet eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer.

Foreldrerådgivningen er et korttidstilbud som tar sikte på å hjelpe familier på et så tidlig tidspunkt som mulig.

I Lund kommune er det Sylvia Imhof ved Lund helsestasjon og Ann Gray ved Psykisk helsetjeneste som er foreldrerådgivere. Ansatte i skoler og barnehager, samt helsesykepleiere kan med samtykke henvise til oss. Foresatte kan også ta direkte kontakt.