Vi tester daglig fra kl 12. Man må avtale tid i forkant, det er ikke mulig å bare møte opp.

 

Testkriterier:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

 

Mvh

Lund Legesenter