Telefonnummer til taxi selskaper i distriktet er nå lagt ut på kommunens infoskjermer. Dere finner alle nummer til høyre på skjermen. Det veksles mellom disse nummer og smittevernregler.