Pr i dag har de aller fleste av dere svart på vår henvendelse om dere vil ha koronavaksine. Takk til alle dere som har svart på vår sms, og til dere som har ringt inn. Dere har alle bidratt til at vi allerede nå har nesten alle de data vi trenger for deres årskull, og det til minimale kostnader for skattebetalerne.

Takk igjen.