Pr i dag har de aller fleste av dere svart på vår henvendelse om dere vil ha koronavaksine. Takk til alle dere som har svart på vår sms, og til dere som har ringt inn. Dere har alle bidratt til at vi allerede nå har nesten alle de data vi trenger for deres årskull, og det til minimale kostnader for skattebetalerne. 

På det nåværende tidspunkt kan vi ikke svare på når vaksinene kommer for deres årskull. Som dere sikkert har fått med dere i media så er det endel usikkerhet rundt dette på nasjonalt nivå. Dette er også årsaken til at vi gjør denne kartleggingen nå. Vi må være forberedt på å kunne hive oss rundt på kort varsel. 

Takk igjen.

Mvh
Lund kommune