Sykehjemmet er igjen åpent for besøk. 

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner må du vente med å komme til disse er borte. 

 

Med vennlig hilsen
Merethe Birkeland
Virksomhetsleder for Lund sykehjem og hjemmetjenesten