1. Vi ønsker fortsatt at man ringer på forhånd og avtaler tid for besøk. De samme spørsmålene vil også bli stilt som tidligere.
  2. Kommer man fra kommuner der det er strengere lokale tiltak enn de nasjonale, så ønskes det helst ikke at man kommer på besøk. Man bør vente til det er lettelser på lokale retningslinjer. Kommer man fra en kommune uten strengere tiltak, kan man komme på besøk både ute og inne.
  3. Det er fortsatt viktig at man holder 1 m avstand og at man ikke er flere på besøk enn at man klarer å opprettholde avstand på 1 m. Man trenger ikke å bruke munnbind. 

 

Med vennlig hilsen
Merethe Birkeland