Denne uken skal det utføres arbeider på den kommunale veien mellom Røyland og Solbjørg. Fjell skal bores og sprenges vekk slik at sikkerheten for veifarende blir bedre neste vinter.

Arbeidet vil medføre noe ventetid for veifarende denne uken. Neste uke vil det i forbindelse med sprenging av større fjell bli opptil 5 timers ventetid på dagen.

Vi håper folk er tålmodige, og ser frem til at veien skal bli mye bedre og sikrere enn nå.

John Skåland