Inntil det er en ny drosjeavtale på plass, må pasienten dessverre legge ut for reiser til og fra behandling inntil refusjon fra Pasientreiser er på konto. Det meldes fortsatt om at det er utfordrende for flere som ikke har et kredittkort/Mastercard de kan benytte.

MEN Lund kommune kan via NAV Lister gi nødhjelp i form av forskuttering dersom innbyggere har betalingsvansker og ber om hjelp.

  1. Utfordringen gjelder pasientreiser med startsted fra Lund kommune. Dersom en ellers har rett på drosjetransport til behandling, må en likevel legge ut for reisen selv, og deretter søke om å få dekket drosjeutgiftene fra Pasientreiser. Når en reiser TILBAKE til Lund, vil en kunne få rekvirert drosje fra kommunen hvor behandling har funnet sted såfremt denne kommunen har avtale med Pasientreiser. Eksempelvis har kommunene Stavanger, Sandnes og Flekkefjord slik avtale, og du vil der få rekvirert drosje uten å legge ut for returreisen derfra.
  2. Dersom du ikke har mulighet til å legge ut for reisen til behandlingsstedet selv, kan du søke NAV Lister om sosiallån til dette formål. Du bør søke hjelp i god tid, og søknad vil bli behandlet ut fra vanlige kriterier for sosialhjelp. Saldoutskrift fra konti må leveres sammen med søknad.

Her kommer en kort veiledning for dere som sliter med å finne fram i «jungelen».

  1. Start med å ringe NAV på nr. 55 55 33 33
  2. Velg tastevalg nr. 1
  3. Velg tastevalg nr. 1 en gang til
  4. Tast inn ditt telefonnummer hvis du får beskjed om at køen er lang, så blir du oppringt når det er din tur i køen.
  5. Du har fått kontakt med en veileder som avgjør om du skal settes i kontakt med saksbehandler på Moi, eller om de selv bare avgjør «søknaden» direkte.
  6. Økonomisk sosialhjelp - nav.no

VIKTIG! Så snart du har fått innvilget reise og drosjetransport med rett til refusjon fra Pasientreiser, er det bare å hive seg på telefonen, for det kan gjerne ta 1-2 dager før pengene er disponible på konto.