Lund kommune beklager på det sterkeste at «Sykehusinnkjøp» ikke lyktes med å få på plass en avtale mellom «Pasientreiser» og en lokal drosjesentral med stasjonering på Moi. Ingen drosjesentraler meldte sin interesse og leverte inn tilbud i henhold til anbudsutlysningen i slutten av august. Det betyr at pasienter fortsatt må forskuttere drosjeturen fra Moi når andre drosjesentraler benyttes. For å få rask refusjon fra «Pasientreiser» anbefales det å bruke app med digitalt søknadsskjema. Da er midlene på konto i løpet av få dager.

Lund kommune søkte om og fikk innvilget kr 60.000 fra fylkeskommunen til reoppstart av et «Hjem for en 50-lapp»-tilbud for ungdom i 2022. Siden det ikke har vært mulig å oppdrive drosje eller sjåfører i 2022, har det dessverre ikke vært mulig å tilby ungdom et rimelig og trygt kollektivtilbud verken i helger eller som en prøveordning på ettermiddagstid.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for kollektivtrafikken, inkludert drosjetilbudet. Ordføreren har sendt en henvendelse til Rogaland fylkeskommune, og bedt dem avklare hva som vil være fylkeskommunens neste skritt og tilnærming til at det fortsatt ikke er et tilgjengelig drosjetilbud i kommunen. En mildt sagt fortvilet situasjon som nå har vart i nærmere ett år.