Lund kommune relanserte transporttiltaket  «Hjem for en 50-lapp»  i august 2021, med tilbud om taxitransport hjem fra Flekkefjord til Moi, Hovsherad og Ualand natt til lørdag og natt til søndag.  Tilbudet var primært for ungdom mellom 16 og 24 år. Dessverre har tilbudet blitt lite benyttet.  Imidlertid har vi mulighet for å søke om midler fra Rogaland fylkeskommune for et tilbud også i 2022, men da trenger vi hjelp for å skreddersy et tiltak som ungdommen er interessert i, og som de vil benytte.
 

Undersøkelsen blir idag sendt ut via SMS til alle i Lund fom 16 tom 24 år. Undersøkelsen er høyst frivillig, anonym, og tar 1-5 minutter. Frist for å svare er 16. januar 2022 kl 2345. 

På forhånd takk for at du hjelper oss å tilrettelegge transporttilbudet for ungdom i Lund. 

Hvordan kontakte oss:
Lund kommune
v/ Magnhild Eia
Ordfører
E-post: magnhild.eia@lund.kommune.no
Telefon: 994 59 312