SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS

Lund kommune har samordnet opptaksprosess for kommunale og private barnehager.

HAMMEREN BARNEHAGE SA

Privat barnehage. Er åpen fra kl. 06.30 – 16.30.

HOVSHERAD BARNEHAGE OG HESKESTAD BARNEHAGE

Kommunale barnehager. Er åpen fra kl. 06.30 – 16.00.

Rett til barnehageplass: Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der barnet er bosatt. Rett til barnehageplass forutsetter at søknad om barnehageplass er mottatt innen søknadsfristen til hovedopptaket, 1. mars.

Søknad om overflytting fra kommunal barnehage til privat barnehage, eller fra privat barnehage til kommunal barnehage, må sende inn ny søknad innen søknadsfristen for hovedopptaket 1. mars.

Barn som er søkt inn i barnehage og som ikke har fått innvilget plass, må sende inn ny søknad. 

 

BEHOVSPRØVD FRI SKOLESKYSS

Behovsprøvd fri skoleskyss kan ytes til elever som har farlig eller vanskelig skolevei.

-------------------------------------------

Ytterligere informasjon, elektronisk søknadsskjema, vedtekter og betalingssatser, er lagt ut på kommunens hjemmeside, www.lund.kommune.no

Elektronisk skjema for søknad om plass, endring, oppsigelse og redusert foreldrebetaling, er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under «Selvbetjening, skjema og søknadssenter».

SØKNADSFRIST 1. MARS