Det ytes tilskudd til kulturarbeid i Lund kommune som bl.a. omfatter idrettsarbeid, barne- og ungdomsarbeid, lederopplæring og annet kulturarbeid. De lag og foreninger som søker må være tilhørende Lund kommune.

Bidrag fra TVAS skal brukes til å støtte lokale foreninger, allmennyttig virksomhet så som barne- og ungdoms virksomheter eller aktiviteter og arrangement som er til nytte for kommunens innbyggere innen kommunegrensen.

Søk via elektronisk søknadsskjema som ligger på Lund kommunes hjemmeside: Jobb, skjema, selvbetjening, Skjema og søknadssenter.

Søknadsfrist: 01.09.23

 

17. mai 2024 MOI

Lag og foreninger som ønsker å ta på seg ansvaret for å arrangere 17. mai på Moi i 2024, kan sende søknad til Lund kommune, postmottak@lund.kommune.no .

Kommunen er interessert i å inngå flerårig avtale, lag/foreninger som kan tenkte seg å arrangere 17. mai over flere år bes melde fra om det i søknaden. Merk søknaden 23/1298.

Søknadsfrist: 01.09.23

 

Kulturstipend 2023/2024

Lund kommune deler hvert år ut kommunalt kulturstipend. Stipendet skal primært hjelpe kunstnere og andre kulturarbeidere i Lund til videreutvikling innen sitt område og tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Lund. Stipendet deles primært ut til enkeltpersoner i Lund, men kan også i spesielle tilfeller gå til mindre grupper og personer. Søkere av stipend skal grunngi sin søknad best mulig. Søknad sendes postmottak@lund.kommune.no. Merk søknaden 23/1299.

Søknadsfrist: 01.10.23

 

Spillemidler 2024

Søknadsskjema for spillemidler finner du ved å gå inn på denne adressen:

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Søknadsfrist: 01.11.23