Kommunestyret vedtok tidligere i år en ordning med lokalt tilskudd til bredbåndsutbygging (KS-020/20). Hensikten med denne ordningen, er å sikre at flest mulig av Lund kommune sine innbyggere får tilbud om høyhastighets bredbånd (bredbånd med minimum 30 Mbit/s). Ordningen er forsøkt samordnet i alle 4 kommuner i Dalane.


Hvem kan søke?

Alle husstander (fastboende og fritid), virksomheter og foreninger i Lund kommune kan søke om anleggsbidrag etter dette reglementet. Fastboende husstander i kommunen blir prioritert ved tildeling av støtte innenfor den økonomiske rammen.

Klikk her for å komme til reglementet som beskriver ordningen. Reglementet omfatter blant annet en beskrivelse av hvordan man søker. 

Klikk her for å komme til søknadssenteret.