Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Det finnes også en søknadsordning for lokale og regionale kulturbygg.

Anlegget det søkes om midler til må være forhåndsgodkjent av kommunen og må være med i kommunens prioriterte liste.

Søkere må selv skaffe til veie nødvendige dokumentasjoner til søknaden.

 

Søkere om spillemidler kan være kommuner, idrettslag, andelslag eller andre ikke kommersielle sammenslutninger.

 

Søker skal selv søke digitalt på www.idrettsanlegg.no

 

Spørsmål rettes til:     OK-etaten ved Lise R. Moen, tlf. 936 79 489

                                    PNM-etaten v/Ingemar Bjerga, tlf. 477 67 701

 

Klikk her for ytterligere informasjon på Lund kommune sin hjemmeside.

 

 

 

Frist: 1. november 2020