Nygård Skole: tre ansatte og sju elever
Lund ungdomskole: to elever
Kiellands Minde skole: to elever
Hammeren barnehage: en ansatt

 

De foresatte på de aktuelle trinn ved de respektive skoler, vil bli kontaktet med informasjon om hvordan de skal forholde seg til situasjonen. 

 

Vi gjentar oppfordringen om å være ekstra observante på symptomer og teste seg ved mistanke. 

Koronatester

Tester kan bestilles fra legekontorets hjemmeside. Klikk her for bestille test, og velg som på bildet under. 

koronatest.jpg


Testene legges på et bord i gangen utenfor legekontoret. Det er svært viktig at man ikke tar med seg flere tester enn man har bestillt.