Samtidig oppfordres alle generelt og personer som har vært innom Lille Napoli Moi spesielt om å ha lav grense for testing hvis man får symptomer i løpet av den kommende uken.

Lund kommune takker for all velvillighet og forståelse for den oppståtte situasjonen i helgen. Ikke minst takk til dere som stilte opp og sørget for at testingen ble gjennomført på kort varsel.