Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling og servering

 

Skal du skjenke eller selge alkohol til en person mot betaling, må du søke om bevilling.

Søknad om skjenkebevilling sendes til den kommunen hvor skjenkingen skal skje – av den juridiske enheten med det økonomiske ansvaret.

Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges dersom vilkårene for å få bevilling for øvrig er oppfylt. Et avslag skal alltid begrunnes.

Aktuelt