Skjenkebevilling (enkel servering)

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledninger må være innsendt senest 3 uker før arrangementet skal avholdes. Vi kan ikke garantere at søknader sendt senere enn dette blir behandlet i tide.

Skjenkebevilling til et åpent arrangement:

Gis til åpne arrangementer på steder uten alminnelig skjenkebevilling. Omfatter foreninger, organisasjoner og registrerte foretak. Skjenkebevilling kan gis for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Det må søkes for hvert enkelt arrangement. Skjenkebevilling skal bare gis dersom det anses saosialt og edruskapsmessig tilrådelig. Politiet skal spesielt vurdere de ordensmessige trafikale forhold.

Skjenkebevilling til et lukket arrangement:

Gis til salg av alkoholholdig drikk til lukket arrangement, og hvor gjestene er særskilt invitert og meldt seg på i forkant. Skjenkebevilling kan gis for gruppe 1.2 og 3. Til lukkede arrangement kan søkes ambulerende bevilling. I Lund Kommune kan nyttes intill 5 ambulerende bevillinger samtidig.

Krever ikke bevilling:

Det kan serveres alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid/lånt lokale når en privat person, forening eller lignende arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som bryllup, fødselsdag e.l. Servering skal foregå uten betaling. Utleier skal informere om "meldeplikt" til ledsmannen i h.t. politivedtektene §27.

 

Sjekkliste for ansvarlig skjenking - ansvarlig vertskap

Søknadsskjema

Søknadsskjema PDF