Fra den 17. til den 23. desember var det et jevnt smittetrykk på 3 nye tilfeller til dagen. Fra den 24. til den 31. har det gjennomsnittlig vært 5 nye tilfeller om dagen. 

Over de siste 14 dager svarer dette til et smittetrykk på 1600-1700 nye tilfeller pr 100 000 (usikkert estimat pga størrelsen på kommunen). 

Frem til onsdag i denne uken var det kun to Omikron tilfeller, men denne andelen er nå forventet å øke betraktelig. 

Smitteveiene er stort sett kjent både lokalt og når smitten kommer fra andre kommuner. 

En av årets nyttårsforsett bør være å følge nasjonale regler og retninglinjer og redusere antallet man har kontakt med. 

Godt nyttår. 

Med vennlig hilsen
Bjarne Rosenblad
Kommuneoverlege