Siltgarnene utplasseres for å hindre siltmasser i å komme ut i Lundevannet. Garnene går helt opp til overflaten, og vil bli delt i to slik at det fortsatt vil være mulig å passere med båt.