Fra mitt ståsted som ordfører reflekterer jeg ofte over alt det positive som skjer i kommunen, og kjenner på et behov for å dele dette bildet med omverdenen. 

Næringslivet i Lund går så det «griner», og bedrift etter bedrift melder om rekorder på både det ene og andre området. Arbeidsledigheten er stabilt lav, og under halvparten av snittet for landet. Bare et fåtall ansatte er permitterte på grunn av smittevernregler og Covid-19.

 Pandemien har etter ett år ikke ført til alvorlige smitteutbrudd i kommunen. Fortsatt er per dato færre enn 10 personer med bostedsadresse i Lund kommune, registrert smittet. Vaksineringen og logistikken rundt denne fungerer som forventet og planlagt. Per 29. mars har 15 % fått sin første dose, og vi nærmer oss 500 i antall.

 Nylig kunne vi juble over et uventet godt resultat i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2020. Med tilførsel av ca. 8,3 millioner kroner dobles driftsbeholdningen, og ROBEK-spøkelset kan gjemmes i «skapet».

 En tur gjennom sentrumsområdene på Moi viser mye og god aktivitet i henhold til vedtatte planer. Utbyggingen på Nygård barneskole og rehabiliteringen på ungdomsskolen går sin gang, og vi ser alle fram til åpning og ferdigsstillelse til skolestart i august. Elveparken nedenfor Moi bru blir et løft for Moi sentrum, og flomsikringsprosjektet til NorDan er i rute. Nytt vannbehandlingsanlegg på Moi er ferdig, testes ut og prøvekjøres i en periode framover.

 Det skjer også mye god og spennende aktivitet på området næringsutvikling og innovasjon, Jeg er takknemlig og stolt over alt det Lund kommune kan by på. Et positivt fødselsoverskudd på 15+ ved inngangen til 2021 viser en positiv trend, og skaper optimisme og fremtidstro.

 Våren er i emning, og det går mot lysere tider på alle måter. Neste påske vil forhåpentligvis et nytt turmål være på plass – Dagsturhytta i Lund!

 Ha en fortsatt fin påske i VAKRE LUND!

 29.03.2021

Magnhild Eia
Ordfører i Lund kommune