Våpenamnestiet er en svært god anledning for den enkelte til å levere inn våpen og på den måten bidra til å forebygge kriminalitet og ulykker med skytevåpen. Våpen kan havne i feil hender, for eksempel i kriminelle miljøer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Erfaring viser at det som regel er våpen fra andre verdenskrig, arvevåpen eller våpen fra dødsbo som blir levert inn. Dette kan være tidligere uregistrerte våpen eller registrerte våpen fra dødsbo. Vi håper derfor publikum er særlig oppmerksom på dette. Ved besittelse av skytevåpen en er usikker på om er registrert, er dette også en mulighet til å kontakte politiet uten å risikere straff.

 

Mer info finner dere på:  Regjeringen innfører våpenamnesti fra 1. januar 2023 til 1. juni 2023 - regjeringen.no