Flyktningguiden er en viktig veiviser inn i samfunnet. Men aller viktigst: Et medmenneske, en å stole på og støtte seg på i en krevende etableringsfase. For flyktningen er dette en unik mulighet til å få et nettverk i nærmiljøet sitt, lære om den norske kulturen og praktisere språket. For den frivillige er det en anledning til å bli kjent med en annen kultur og få innsikt i en annen persons historie og bakgrunn.

Lund kommune bosetter opp til 50 flyktninger i 2022 og har behov for flere flyktningguider.

For mere informasjon kontakt :

Anne Marstad : Røde kors flyktningguide, Flekkefjord 481 11 512

Sølvi Reiersen : Lund Frivilligsentral 472 78 300

Flyktningguide - Røde Kors (rodekors.no)