Dette med virkning fra etter høstferien 2021 og inntil videre.

Elever som fremdeles ønsker å kjøpe Ungdomsbillett og vil bruke det til skoleskyss, har fremdeles mulighet til det.

De av elevene som ønsker et skolekort må registrere en søknad på MinSkyss. Se https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/