Ordfører Magnhild Eia tok initiativ til en dialog med Statens Vegvesen for å diskutere muligheter for opprustning av «rasteplassen» innen bl.a. 100-årsdagen for drukningsulykken i Hovsvatnet i Lund kommune i 2024. På møtet 5. mai med Statens vegvesen, Drift og Vedlikehold, ble Lund kommune sine ønsker mottatt på en svært imøtekommende og konstruktiv måte. I samarbeid med kommunen ble det utarbeidet skisse over området, og til tross for ferietid og helgetrafikk ble prosjektet ferdigstilt på imponerende kort tid, takket være bl.a. representant for Mesta, som også var til stede ved markeringen.

Lund kommune takker for etterlengtet opprustning, og gratulerer med særdeles flott arbeid og resultat på rekordtid.

Kommunen er i gang med å utforme nye opplysningstavler som forteller nærmere om Lund kommune, det historiske området ved og rundt Skjeggestad samt drukningsulykken for snart 100 år siden, jf. minnestøtten.

Først da vil rasteplassen være komplett!