Dette innebærer først og fremst at de som ikke har akutte, viktige saker å utføre på rådhuset, heller ikke bør oppsøke rådhuset. Trenger noen grunnet akutte saker og fysisk komme til rådhuset, skal dette først avklares telefonisk med kommunens sentralbord tlf. 51 40 47 00.

Det vil være personell tilstede på rådhuset i alle etater, men henvendelser skal primært skje telefonisk og på e-post.

 

LEGEKONTORET HOLDER ÅPENT.