Kommunen baserer vaksinasjonen på nasjonale retningslinjer og anbefalinger for vaksinasjon, og vil dele vaksinasjonen inn i fire trinn:

 

  1. I første trinn skal beboerne ved sykehjem vaksineres. Vaksineringen for denne gruppen ser ut til å komme i gang 06.01.21.
  2. I andre trinn vil de eldre over 65 år bli vaksinert. Kommunen vil begynne med beboere i omsorgsbolig og de eldste og går nedover.
  3. I tredje trinn vil innbyggere i alderen 18-64 med risiko for alvorlig sykdom og død få tilbud om vaksine. I denne fasen vil fastlegene kunne bidra i vaksinasjonsarbeidet i større grad.
  4. Resten av innbyggerne over 18 år vil stå igjen til vaksinering i siste fase. Dette vil trolig være aktuelt tidligst nærmere sommeren 2021.