Kommunedirektøren presenterer sitt forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 mandag 26. oktober i kinosalen i Lundetun. Presentasjonen starter kl 19.00 og er forventet avsluttet ca. 20.30. Fremmøte krever påmelding i forkant.


Påmelding gjøres ved å sende en mail til kommunalsjef oppvekst og kultur Lise Moen på følgende epostadresse:

Epost: lisem@lund.kommune.no
 

Husk å oppgi ditt mobilnummer ved påmelding. 

 

Link til dokumentet legges ut i denne artikkelen før presentasjonen.