Administrasjonen i kommunen har en tid arbeidet med en helt ny plan for klima og energi. Så langt er det bare kommunens egne ansatte som har arbeidet med det første utkastet, godt supplert av noen ildsjeler som er over middels interessert i klima og miljø.

Kommunen ønsker at flest mulig av kommunens innbyggere skal være med i en felles dugnad for å gjøre Lund kommune mest mulig bærekraftig med hensyn til klima og miljø. Vi ønsker innspill til planen, og har derfor lagt ut det foreløpige utkastet her: https://lund2020.custompublish.com/getfile.php/4887483.2704.zu7jtpkzqmabkm/Utkast%20klimaplan%202021.pdf

Vi understreker at dette er et forslag som sikkert vil danne grunnlag for diskusjoner og engasjement, men til syvende og sist er det våre politikere som skal godkjenne det ferdige produktet.

Innspill til denne planen sendes på mail til john@lund.kommune.no eller skriftlig til Lund kommune, PNM.

Frist for innspill er satt til 15. oktober 2021.

John Skåland