Lund kommune har utarbeidet egen plan for Klima og Energi. Planen er nå behandlet i PNM-utvalget, og det er gjort  noen justeringer. Med dette legges planen ut til off. høring.

Frist for evt. merknader settes til 15. desember 2021.

Planen ligger her:

 

Klima og energi plan 2021.pdf

Dette er en korrigert versjon av planen - utlagt 25.11.21 kl 09.30

Planen vil bli behandlet i kommunestyret i første del av 2022.

 

John Skåland