Lund kommune gratulerer Pizzamani v/René Munthe Eik med nyetableringen, og ønsker lykke til videre.

Pizzamani kan bli en viktig brikke i arbeidet med å få mer aktivitet og felles møteplasser i Moi sentrum.