Tradisjonen tro blir det felles pakking og utkjøring av valgmateriell i Lund kommune. Pakkingen vil finne sted torsdag 12. august kl. 18 på rådhuset. Partiene oppfordres til å stille med kun 2 personer per parti denne gang. Dette for å ivareta de generelle smittevernreglene om 1 meters avstand m.m. På grunn av postbokser, hyttepostkasser osv. vil det bli pakket minst 1500 konvolutter.

 

Partier som ikke er representert i Lund kommunestyre, er velkommen til å delta med sitt materiell under den felles pakkingen. Tilbakemelding bes gitt til undertegnede innen 10. august: magnhild.eia@lund.kommune.no

 

Uninor AS vil foreta utkjøring i løpet av påfølgende uke. 

 

-  Ordføreren -