Innsjøforekomstene som skal overvåkes er Botnavatnet, Rusdalsvatnet, Sætravatnet og Hovsvatnet. Det skal tas prøver hver måned fra mai til oktober (hhv. 6 prøverunder). Det er også tre elveforekomster, Rusdalsåni, Storåni og Moisåni/Osåna, som skal prøvetas i to omganger i mai og september.

Det er FAUN naturforvaltning som vil være ute i felt og ta prøvene.

For mer informasjon om overvåkingen kan prosjektleder i Dalane vannområde kontaktes.

 

Trine S. Røyneberg
Prosjekleder Dalane vannområde


trine.salvesen.royneberg@eigersund.kommune.no
Telefon: 476 63 389