Planen utarbeides av en prosjektgruppe med medlemmer fra kommuneadministrasjonene, med sekretariat i Eigersund kommune. Sekretariatet ved Eigersund kommune, på vegne av Dalane-kommunene, varsler nå oppstart av planarbeidet. Planen skal utarbeides som en temaplan med handlingsdel. Frist for å komme med merknader til planarbeidet er 8. mars 2023. Merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til epost post@eigersund.kommune.no

Formålet med planen

Klimaplanen for Dalane vil utformes som en temaplan. Planen skal belyse viktige tema innenfor klima og miljø relevant for Dalane, samt fastsette mål og strategier for ulike tema. Strategiene knyttes opp mot målene med tilhørende tiltak som kan være målbare. Hensikten med en felles klimaplan er å samle kunnskapsgrunnlaget i en felles plan med sammenhengende mål og strategier som kan gå på tvers av kommunegrensene. Handlingsdelen vil bestå av hvilke tiltak som må gjøres, og når, for å nå målene.

Klikk her for å lese planinitiativet.