Det er i dag kommet nye retningslinjer for besøk til sykehjem.

Vi ønsker  fortsatt at dere ringer og avtaler med den aktuelle avdelingen. Dette for at vi skal ha tid til å sprite av alle kontaktpunkter mellom besøk.

Det er ingen begrensninger for antall besøk,men vi ønsker at besøkende bruker munnbind og holder avstand. Dette grunnet at ikke personalet er ferdig  vaksinert .

Det er de samme restriksjonene som gjelder dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner eller har vært på reis i ”røde” områder. Personalet vil derfor fortsatt stille de samme spørsmålene når du/dere kommer på besøk.

Der ikke alle beboerene er blitt vaksinert,gjelder fortsatt de gamle retningslinjene.

 

Med vennlig hilsen 
Lund sykehjem