Lund omsorgssenter har som kjent, åpnet mer opp etter de nasjonale retningslinjene fra den 27/5-21. NYTT er at vi ønsker at du som besøkende skriver deg inn på en signeringsliste på rommet/leiligheten til beboeren, når du er her. Dette ifbm. smittesporing.

Du trenger ikke lengre å ringe inn på forhånd, men det er viktig at dere ikke er flere på besøk, enn at det kan opprettholdes 1 meter avstand inne på rommet. Det er frivillig med munnbind, også uavhengig om du kommer fra en annen kommune.

Det er også greit å dra på butikker/kafeer/besøk i Lund og andre kommuner, om dette skulle være et ønske, men husk de velkjente reglene; håndsprit og 1 meter.

Kommer man fra kommuner med strengere lokale retningslinjer enn nasjonale, ønsker man helst ikke besøk på Lund omsorgssenter.”

Det er sendt en SMS til nærmeste pårørende med denne oppdaterte informasjonen. 

 

Mvh
Oss på omsorgssenteret