Antall varslede doser til Lund pr 7. mai 2021 

Uke 19: ca 66 doser Comirnaty (Pfizer)

Uke 20: ca 84 doser Comirnaty (Pfizer)

 

Det varierer hvor mange doser man får utav hvert hetteglass. Vaksineringen vil foregå på legekontoret, med mindre den enkelte får melding om noe annet. 

De som har fått Astrazeneca vaksinen vil få tilbud om Pfizer vaksine som dose 2. Alle vil få innkalling til time.

Fra og med 3 mai, har FHI bestemt at det skal være 12  uker mellom 1 og 2 dose. Dette fordi en på denne måten kan få vaksinert flest mulig med 1 dose.

 

 

 

Klikk her for å se hvor mange som er vaksinert i Lund. 

Klikk her for å se hvor mange som er vaksinert i Lund etter alder. 

 

Klikk her for å se FHI sin estimerte vaksineringsscenario pr 24. februar 2021