Alle innbyggerne i Lund kommune fra 18 år og oppover, som ikke har fått første dose, har nå tilgang til å bestille vaksinering via ReMin. De fleste skal ha mottatt en sms med link til påmelding. Dersom du ikke har fått sms, kan du gå inn via linken litt lenger ned på siden. 

NB! Gjelder kun dose 1. Har du allerede fått første dose så vil du bli kontaktet for dose 2. 

Ta kontakt med Lund Legesenter ved problemer med innloggingen.

Antall varslede doser til Lund pr 15. juli 2021 

Uke 28: 90 doser Comirnaty (Pfizer)
Uke 29: Pause i vaksineringen
Uke 30: Minimum 300 doser Comirnaty (Pfizer). Moderat usikre tall
Uke 31: Minimum 150 doser Comirnaty (Pfizer). Svært usikre tall

 

Lund kommune bruker systemet Remin for vaksine booking. Klikk herfor å komme til timebestillingen. 

Vaksineringen foregår på Lundetun. Alle må fylle ut Egenerklæringsskjemaet i forkant og ta med til timen. Kan skrives ut fra hjemmesiden eller hentes i resepsjonen på rådhuset. 

Norske helsemyndigheter har igjen endret tidsintervallet mellom dose 1 og dose 2 på mRNA-vaksiner, fra 9 og tilbake til 12 uker. Endringen skjer med umiddelbar virkning og med tilbakevirkende kraft fra uke 20. De som ikke er i risikogruppene får nå tilbud om dose 2 med Pfizer etter 12 uker. Dvs at du som fikk første vaksine i uke 21, skal ha dose 2 i uke 33. Dersom du fikk vaksinen i uke 22 så blir dose 2 i uke 34. Fikk du første dose i uke 23, så blir dose 2 i uke 35. Vi beklager ulempene dette medfører.

Det vil ikke bli gitt tilbud om Johnson & Johnson vaksinen i Lund kommune.

 
 

Klikk her for å se hvor mange som er vaksinert i Lund.
Klikk her for å se hvor mange som er vaksinert i Lund etter alder.
Klikk her      for å se FHI sin estimerte vaksinasjonskalender pr 15. juni 2021