Innbyggere i Lund over 18 år, har nå ikke lenger tilgang til å bestille dose 1 i Remin. Dersom det nå er noen over 18 år som ikke har fått første dose, må de kontakte legekontoret for å få en time. 

 

 

Antall varslede doser til Lund pr 28. august 2021 

Uke 35: ca 216 doser Comirnaty (Pfizer).

 

Lund kommune bruker systemet Remin for vaksine booking. Klikk herfor å komme til timebestillingen. 

Vaksineringen foregår på Lundetun. Alle må fylle ut egenerklæringsskjemaet i forkant og ta med til timen. Kan skrives ut fra hjemmesiden eller hentes i resepsjonen på rådhuset. 

 

 
 

Klikk her for å se hvor mange som er vaksinert i Lund.
Klikk her for å se hvor mange som er vaksinert i Lund etter alder.