Flere kommuner har de siste dagene strammet inn og vi velger å være "føre var" og gjøre det samme her i Lund. Vi følger utviklingen daglig og holder oss oppdatert på anbefalinger og råd fra Helsedirektoratet og FHI. Potensielle inngangsporter for viruset er via ansatte og pårørende. Mange har nå vært på ferie innenlands, men også i utlandet de siste ukene. Risikoen for smittespredning vurderes derfor å være ytterligere forhøyet enn tidligere. 

Dette gjelder t.o.m mandag den 10. august 2020. Retningslinjene vil da bli vurdert og oppdatert. 

 

Besøk utendørs kan fortsatt foregå som før med følgende retningslinjer:

SPRIT HENDENE
HOLD 1 METERS AVSTAND TIL DEN DU BESØKER.

 

SYKEHJEM: RING 51404818 SÅ VIL DU BLI SATT OVER TIL AVDELINGEN DER DU SKAL BESØKE NOEN.

OMSORGSBOLIGER: RING VEDKOMMENDE DU SKAL BESØKE OG AVTAL BESØK UTENDØRS – EVT RING HJEMMETJENESTEN PÅ 51404803.

 

YTTERLIGERE INFORMASJON OG NYE RETNINGLINJER KOMMER I STARTEN AV UKE 33.

 

Lund omsorgssenter den 3. august 2020
Ved ledelsen