Ved inngangen til det nye året opplever vi en helt ny smittesituasjon i Lund kommune med tilhørende nye utfordringer. Dette som følge av at den nye varianten Omikron etter hvert også blir dominerende i vår kommune. I uke 52 utgjorde omikronvarianten hele 59 % av positive koronaprøver fra Sør-Rogaland ifølge laboratoriet på Stavanger universitetssykehus. Til sammenligning var andelen i uke 49 bare 2,5 %.

Per 3. januar er det registrert totalt 136 smittede i 2021 og 2022 i Lund kommune (tall fra FHI). Over 80 av disse ble smittet i desember måned. Vi vet nå at omikron er mer smittsom, og vaksinene forebygger ikke mot å bli smittet og å smitte videre like godt når det gjelder omikron- som deltavarianten.

Selv om det ser ut til at færre blir innlagt på sykehus og alvorlig syke, vil det likevel kunne få alvorlige konsekvenser hvis smitten kommer inn på sykehjem eller i hjem der det bor mennesker som har underliggende sykdommer eller som av andre grunner ikke har hatt mulighet til å ta vaksinen mot Covid-19. Det vil også få store samfunnsmessige konsekvenser om mange i samfunnskritiske yrker eller noen i deres husstand blir smittet og dermed må gå i karantene. I respekt og omsorg for spesielt ansatte innen helse og omsorg, barnehage, skole, og SFO må vi enda i uoverskuelig tid stå i denne dugnaden og utholdenhetsprøven.

Derfor ber ordføreren innstendig alle og enhver om å gjøre det de kan fra sitt ståsted, og følge de nasjonale anbefalingene til enhver tid for å begrense og utsette smittebølgen som vi vet vil komme.

I Lund kommune har vi heldigvis hatt veldig god oppslutning om vaksinasjonsprogrammet så langt. Nå er det viktig at vi følger opp med dose 3 så snart det er anbefalt. Det er fortsatt kapasitet til å vaksinere flere førstkommende onsdag 5. januar.  

Jeg gjentar også oppfordringen fra FHI-direktør Camilla Stoltenberg selv om vi har høy andel vaksinerte i Lund: «Det haster. Vi venter en stor bølge med smitte etter nyttår. De uvaksinerte løper nå en kjemperisiko. Når så mange smittes i løpet av kort tid, vil risikoen for å bli alvorlig syk være større enn noen gang for de som ikke er vaksinerte. Men vaksinene vil beskytte den enkelte godt mot alvorlig sykdom.

Vi er i en annen situasjon nå. De uvaksinerte har hittil vært beskyttet av at så mange er vaksinert. Men denne effekten er betydelig redusert, ettersom også de vaksinerte kan bli smittet av omikron og smitte videre.»

Lund kommune gjør det vi kan for å bidra i dugnaden og forebygge at det blir for mange og unødvendige treffpunkt. Framover blir det derfor færre fysiske møter og samlinger, men vi vil likevel være svært tilgjengelige via digitale kanaler og telefon. Etter planen skulle det vært åpning av den nye dagsturhytta Gauksom i første halvdel av januar. Den folkefesten og andre planlagte samlinger må vi dessverre utsette inntil videre.

Dette til tross: Husk å LEVE selv om antall nærkontakter skal begrenses så langt råd er.

Med dette ønsker jeg dere et godt nytt år med mye glede, gode opplevelser og ikke minst HÅP!

 

Med vennlig hilsen
Magnhild Eia
Ordfører
Lund kommune