Det er fredag 6. august registrert ett nytt tilfelle av covid 19 i Lund. Vedkommende som har testet positivt bor utenfor kommunen, men har vært på besøk i Lund. Har ingen definerte nærkontakter her i kommunen. Kommunen ved kommunelegen har gjort de tiltak som han finner nødvendig.

John Skåland