Bane NOR har vært på befaring i området Ualand ved Vartdal Plast AS, for å vurdere tilstanden på gjerdet langs skoleveien. Det ble i etterkant av befaringen meldt inn behov for midler til å erstatte ca. 600 meter med gjerde, fra trafo stasjonen til overgangsbrua ved Vartdal Plast AS.

Midler har blitt innvilget, og entreprenøren regner med å ha ferdigstilt arbeidet i løpet av September.

Klikk her for å se hvor det nye gjerdet kommer (rød strek).