Dette er et øyeblikksbilde av hvilke skjema som er tilgjengelige akkurat nå (26.07.2021)

Du vil finne nye eller oppdaterte skjema under -->  Forside --> Ledige stillinger og selvbetjening --> Skjema og søknadssenter

 

Alle skjema vil være samlet i vårt søknadssenter. Dette er gjort for at det alltid skal være lett å finne dem. Senteret vil ikke bare inneholde digitale skjema. Det inneholder også linker til skjema fra tredjepart. Dette kan være digitale skjema i eksempelvis Altinn eller dokumenter dere må fylle ut som før.

Lund kommune er opptatt av å ta vare på alle innbyggerne, uavhengig av digital kompetanse. Det vil derfor alltid være mulig å få levert inn skjema og søknader, selv om man ikke føler seg fortrolig med de nye løsningene. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du er usikker.