• Tidsvinduet for attest på negativ test før ankomst til Norge er endret fra 72 timer til 24 timer før avreise.
  • Alle personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med testmetoden PCR ved grensepasseringsstedet (ikke hurtigtest).
  • Det understrekes at positiv hurtigtest ved grensepasseringsstedet skal følges opp med PCR-test for alle innreisende. PCR-testen utføres umiddelbart der de innreisende venter på svar ved teststasjonen, eller så snart som mulig i hjemkommunen/oppholdskommunen for de som har reist videre.
  • Det innføres også en rekke andre innskjerpelser i karantenereglementet (Klikk her for å se forskriften).