I disse dager arbeides det med å legge en ny vannledning på bunnen av Bilstadvannet. Dette er et meget viktig fremskritt for å sikre en stabil vannforsyning fra vannverket og til abonnentene på nordsiden av vannet. Slik det har vært til nå har sårbarheten på eksisterende anlegg vært stor.  Med det nye anlegget vil man kunne levere vann selv om det skulle oppstå lekkasjer på en av de to ledningene. Dette vil være en stor fordel ikke minst for de som driver med gris og kylling, og som er helt avhengig av stabil vanntilførsel.

John Skåland