Det blir i disse dager levert ut et nytt informasjonshefte i postkassene til alle innbyggere, med ny tømmekalender for de fire siste månedene av 2021. Her ser du også når den nye beholderen for glass-/metallemballasje vil bli tømt.

Alle som før hadde avfallstømming på fredager er flyttet til en ny dag. Fredag tømmes kun glass- og metallemballasje.

For å finne riktig tømmedager for din adresse, kan du gå inn på Min renovasjon app på pc eller nettbrett, og søk på din adresse eller gårds-/bruksnummer. Du kan også installere appen Min Renovasjon på en smarttelefon, og aktivere varsling om tømming dagen før.

Klikk her for å lage din egen tømmekalender. 

Klikk her for å få informasjon om app og sms varsling.