20210408_135947 (2).jpg

Lund kommune ser fram til å utvikle den tverrfaglige dialogen og samarbeidet med faste, jevnlige treffpunkt.

Etter hvert vil det bli laget en god oversikt over hvem som vil være å treffe på Moi til gitte tidspunkt, slik at samarbeidspartnere i hele kommuneorganisasjonen lett kan planlegge og avtale både samtaler og felles møter. I utgangspunktet vil torsdag være Lund sin «dag», men ved behov kan selvsagt andre ukedager avtales.  Avdelingsleder helsestasjonen, Sylvia Imhof, vil få en nøkkelrolle i å koordinere den tverrfaglige samhandlingen for å sikre tidlig innsats og forebygging.

Denne våren reforhandles samarbeidsavtalen med vertskommunen Eigersund, og rutiner for rapportering og handlingsplaner m.m. oppdateres for å bedre informasjonsflyten og kommunikasjonen.  I den forbindelse er det en gjensidig enighet om at det er viktig å ha muligheten til å møtes NÆR der samarbeidspartnere oppholder seg til daglig.

 

Magnhild Eia
Ordfører