Endringen skjer med umiddelbar virkning og med tilbakevirkende kraft fra uke 20. De som ikke er i risikogruppene får nå tilbud om dose 2 med Pfizer etter 12 uker. Dvs at de som fikk første vaksine i uke 21, skal ha dose 2 i uke 33. Dersom du fikk vaksinen i uke 22 så blir dose 2 i uke 34. Fikk du første dose i uke 23, så blir dose 2 i uke 35

Vi beklager ulempene dette måtte medføre for den enkelte. 

Det er svært viktig at man møter til oppsatt time selv om det er midt i ferien.