I Lund vil reguleringsplanprosessen være todelt. Oppstart for strekningen Flekkefjord - Moi (kryss Holamonen) vil starte opp allerede over nyttår, første del av 2022, mens oppstart for strekningen Moi - Årrestad (grense Eigersund kommune) først vil skje i 2024.

Klikk her for å se Nye Veiers presentasjon på møtet. 

 

Det ble vist to videoer på møtet. 

Klikk her for å se videoen "Betydning av ny E39 for næringsliv, arbeidsplasser og trafikksikkerhet"

Klikk her for å se videoen "Hva betyr en vei – egentlig?". 

 

Dato for neste folkemøte, tidlig i 2022, vil bli annonsert så snart avklaring foreligger.

 

- Ordfører -