Virksomhetsleder for Lund sykehjem og hjemmetjenesten: Merethe Birkeland (tlf 456 54 376)

Avd.leder for hjemmetjenesten: Alice Holum (tlf 456 52 810)

Avd.leder for sykehjemmet : Ellen Rettedal Bjerga (tlf 51404805)

 

Sentralbordet: Sølvi Surdal (tlf 456 52 976)

Stabsleder: Mona Rinden (tlf 456 52 961)

Kommunalsjef Helse og omsorg: Lotti Løvhaug (tlf 980 63 581)

 

Hilsen oss alle på Lund omsorgssenter!